با رشد و گسترش شبکه های اجتماعی، همزمان با گرم شدن بازار خبر و اطلاع رسانی شاهد انتشار فزاینده اخبار کذب و شایعات هستیم. شرایط بوجود آمده فوق به عنوان یک چالش جدی پیش روی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی تبدیل شده بنحوی که سرعت بالای انتشار اخبار کذب در بستر شبکه های اجتماعی بعضا با عکس العمل های دیر هنگام دستگاه های اجرایی موجب پذیرش آنها از سوی جامعه می گردد.

با رشد و گسترش شبکه های اجتماعی، همزمان با گرم شدن بازار خبر و اطلاع رسانی شاهد انتشار فزاینده اخبار کذب و شایعات هستیم. شرایط بوجود آمده فوق به عنوان یک چالش جدی پیش روی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی تبدیل شده بنحوی که سرعت بالای انتشار اخبار کذب در بستر شبکه های اجتماعی بعضا با عکس العمل های دیر هنگام دستگاه های اجرایی موجب پذیرش آنها از سوی جامعه می گردد.
از اینرو پخش شایعه از یک طرف و جمع کردن آن از سوی دیگر به عنوان دغدغه ای بزرگ پیش روی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی تبدیل شده است.

در چنین شرایطی که جایگاه روابط عمومی ها در حد ارسال پیام تبریک و تسلیت تنزل یافته و مسئولین این واحدها به بازگو کننده اخباری که از زبان مدیر و به صلاحدید او بیان می گردد تبدیل شده اند خلاء نهادی منسجم، تصمیم گیر و تصمیم ساز که در مواقع بحرانی خط مشی مقابله ای مناسب را به روابط عمومی های ادارات استان و دستگاه های اجرایی تزریق نماید احساس می شود. نهاد اشاره شده تحت عنوان شورای روابط عمومی ها هرچند مدت ها از تشکیل آن می گذرد اما در سال های اخیر دچار رکود بوده که انتظار می رود برای مقابله با فضای حاکم و جلوگیری از جزیره ای عمل کردن روابط عمومی های دستگاه های اجرایی مجدد احیا و فعال گردد.

در بحث رسانه های استان متاسفانه باید اشاره کرد که فعالین این حوزه به دلیل آنچه کمبود منابع مالی و فقدان حمایت های لازم گفته می شود از اوضاع مناسبی برخوردار نمی باشند که همین امر باعث رشد رسانه های زردی شده که برای دیده شدن و تامین منافع خود به شایعه سازی و پخش اخبار کذب در سطح استان روی می آورند. در چنین فضایی آنان که صادقانه و عاشقانه بر رسالت واقعی رسانه ای خود اصرار دارند روز به روز ضعیف تر شده و عرصه بر آنها تنگ تر می شود. این درحالی است که رسانه های اصیل می توانند به عنوان بازوی قدرتمند دستگاه های اجرایی عمل نمایند لذا با احیای شورای روابط عمومی ها می توان در راستای تقویت این دسته از رسانه ها نیز گام برداشت.

پیام رمضانی مسئول روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه

  • منبع خبر : چویر نیوز