مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه از رایگان شدن قبوض مصرفی آب ، برق و گاز خانوارهای تحت حمایت این نهاد خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، پیمان ترکمانه، مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به طرح رایگان شدن یا تخفیف قبوض آب، برق و گاز ویژه مددجویان کمیته امداد، […]

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه از رایگان شدن قبوض مصرفی آب ، برق و گاز خانوارهای تحت حمایت این نهاد خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، پیمان ترکمانه، مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به طرح رایگان شدن یا تخفیف قبوض آب، برق و گاز ویژه مددجویان کمیته امداد، گفت: رایگان شدن این نوع خدمات برای خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد با شرط رعایت الگوی مصرف است.
پیمان ترکمانه ادامه داد: خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد می‌توانند با مراجعه به سامانه امداد هوشمند به آدرس http://soha.emdad.ir ضمن ثبت‌نام در این سایت، کد اشتراک قبوض خود را وارد و از خدمات مذکور برخوردار شوند.