مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: در جلسات کمیسیون‌های مواد ۱۱ و ۱۲ به تخلف حوزه حمل و نقل عمومی برون‌شهری رسیدگی و احکام آن‌ها صادر شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، فریبرز کرمی اظهار داشت: طی نیمه نخست […]

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: در جلسات کمیسیون‌های مواد ۱۱ و ۱۲ به تخلف حوزه حمل و نقل عمومی برون‌شهری رسیدگی و احکام آن‌ها صادر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، فریبرز کرمی اظهار داشت: طی نیمه نخست امسال ۱۲ جلسه کمیسیون ماده ۱۱ در قالب رسیدگی به تخلفات رانندگان کالا و مسافر در استان کرمانشاه برگزار شد که هشت جلسه مربوط به رانندگان بخش کالا و چهار جلسه مربوط به رانندگان بخش مسافر بوده است.  

وی افزود: در جلسات مذکور به تخلفات ۲۲۴ راننده شامل ۱۶۸ راننده بخش کالا و ۵۶ راننده مربوط به بخش مسافر رسیدگی شد و مجموعا علاوه بر ارائه ۱۸۵ مورد تذکر، کارت هوشمند ۳۲ راننده غیرفعال شد و هفت راننده هم تبرئه شدند.  
کرمی عنوان کرد: همچنین هفت جلسه کمیسیون ماده ۱۲ به منظور رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر تشکیل شد که شش جلسه مربوط به شرکت های حمل و نقل کالا و یک جلسه نیز مربوط به بخش مسافر بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: در جلسات مذکور به تخلف ۵۱شرکت رسیدگی شد که ۴۳ شرکت مربوط به بخش حمل و نقل کالا و چهار شرکت مربوط به بخش مسافر بودند.  

کرمی تصریح کرد: در جلسات کمیسیون ماده ۱۲ مجموعا ۳۱شرکت جریمه شدند، به سه شرکت تذکر داده شد، ۱۶شرکت تبرئه و یک شرکت حمل و نقل کالا هم غیرفعال شد.  

وی خاطرنشان کرد: عمده تخلفات گزارش شده در کمیسیون ماده ۱۲ از طریق گزارش گشت های راهداری و ترابری، پلیس راه، تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت اطلاعات راه ها و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه مبنی بر اخذ کرایه و کمیسیون اضافی در بخش بار و رعایت نکردن سوار کردن مسافر و صدور بلیت در بخش مسافر بوده است.