روزهای منتهی به پایان هفته گذشته تا همین امروز فضای حاکم بر کشور متاثر از خبر درگذشت غم انگیز #مهسا-امینی دختر کُردئ که همراه با خانواده به تهران سفر کرده بود و به دلیل آنچه بد حجابی گفته می شود توسط گشت ارشاد بازداشت و به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی واقع در خیابان وزرا منتقل شده بود، قرار داشت.

روزهای منتهی به پایان هفته گذشته تا همین امروز فضای حاکم بر کشور متاثر از خبر درگذشت غم انگیز #مهسا-امینی دختر کُردئ که همراه با خانواده به تهران سفر کرده بود و به دلیل آنچه بد حجابی گفته می شود توسط گشت ارشاد بازداشت و به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی واقع در خیابان وزرا منتقل شده بود، قرار داشت.
بازداشتی که با به کما رفتن و نهایتا مرگ دلخراش دختر جوان همراه گردید تا ماجرای بازداشتِ منجر به مرگ مهسا تیتر یک رسانه ها و بحث داغ شبکه های اجتماعی بشود و در فضای دو قطبی جامعه ی امروز ایران بار دیگر دو طیف با دیدگاه های متفاوت در برابر هم صف آرایی بکنند!
در این واقعه آنچه افکار عمومی را متاثر، متعجب و خشمگین کرد به گواه تصاویری که هر از چندگاهی در شبکه های اجتماعی منتشر می شود مسبوق به سابقه بودن برخورد گاها خشن پلیس با برخی از شهروندان می باشد که در خصوص مرحومه خانم امینی علی رغم پوشش متعارف(بنابر آنچه از تصاویر پخش شده قابل مشاهده است) منجر به کما رفتن و نهایتا درگذشت نامبرده می شود.
خشم عمومی ناشی از درگذشت این دختر جوان در قالب مطالبه ای عمومی مبنی بر شفاف سازی جزئیات ماجرا، برخورد با مسببین و مقصرین احتمالی و در نهایت تغییر رویه پلیس در مواجهه با پوشش شهروندان مطرح می باشد مطالباتی که با ربط دادن آن به خارج از مرزها و پیش کشیدن تسویه حساب های سیاسی نباید در محاق فراموشی قرار بگیرد ضمن آنکه اصرار به برخورد با متخلفین این واقعه نه تنها منجر به تضعیف نیروی انتظامی نخواهد شد بلکه در راستای حفظ اقتدار پلیس به عنوان الزام دستیابی جامعه به امنیت پایدار خواهد بود.

  • منبع خبر : چویرنیوز