در روزهای اخیر شاهد انتشار کلیپی در شبکه های اجتماعی و کانال های خبری بودیم که از درگیری لفظی یکی از اعضای شورای شهر با ارباب رجوع حکایت داشت. پرخاشگری، عصبانیت و بکار بردن الفاظ رکیک از سوی طرفین بویژه شهروندی که گفته می شود همسر شهید والامقام ” ابراهیم یزدانفر” می باشد صحنه های […]

در روزهای اخیر شاهد انتشار کلیپی در شبکه های اجتماعی و کانال های خبری بودیم که از درگیری لفظی یکی از اعضای شورای شهر با ارباب رجوع حکایت داشت. پرخاشگری، عصبانیت و بکار بردن الفاظ رکیک از سوی طرفین بویژه شهروندی که گفته می شود همسر شهید والامقام ” ابراهیم یزدانفر” می باشد صحنه های ناراحت کننده ای بود که قلب هر بیننده ای را به درد می آورد.
حساسیت و اهمیت جایگاه عضو جوان شورا و موقعیت معنوی فرد مراجعه کننده حول محور نام مقدس “شهید” با تیتر جنجالی و احساسی برخی رسانه ها احساسات افکار عمومی را به گونه ای برانگیخت که شاهد اعلام موضع افراد مختلف اعم از شهروندان، فعالین رسانه ای و حتی مسئولین رده بالای استان از جمله استاندار و رئیس کل دادگستری بودیم!
در موج بوجود آمده ناخواسته و نا مطلوب نگاه ها غیر منصفانه به سمت یک طرف ماجرا و رفتارهای او چرخید و از طرف دیگر که منتسب به صفتی قابل احترام (شهید) برای همه ی ایرانیان می باشد، دور گردید. بدون شک تقصیر این ماجرا به حساب تنظیم کنندگان و منتشر کنندگان خبر فوق نوشته خواهد شد؛ افرادی که سهوا یا عمدا و با فاصله ای بعید از رسالت رسانه ای در رفتاری کاملا غیر حرفه ای و غیر اخلاقی ماوقع را چنان بازتاب دادند که موجب تشویش و تهیج افکار عمومی گردید
هرچند ادامه این ماجرای تاسف بار با ریش سفیدی استاندار محترم و بزرگ منشی طرفین ختم به خیر گردید اما یک نمره ی منفی در حساب کاربری این دسته از فعالین رسانه ای پس انداز گردید.
م . بستار