سرانجام پس از حرف و حدیث های فراوان و در پی حواشی بوجود آمده پیرامون اداره کل میراث فرهنگی استان، امید قادری از سمت مدیرکلی برکنار و جبار گوهری به عنوان سرپرست این اداره کل منصوب گردید. هرچند علت عمده برکناری مدیرکل سابق میراث فرهنگی را فشار برخی جناح های سیاسی و تقاضای جریانات مذهبی […]

سرانجام پس از حرف و حدیث های فراوان و در پی حواشی بوجود آمده پیرامون اداره کل میراث فرهنگی استان، امید قادری از سمت مدیرکلی برکنار و جبار گوهری به عنوان سرپرست این اداره کل منصوب گردید.
هرچند علت عمده برکناری مدیرکل سابق میراث فرهنگی را فشار برخی جناح های سیاسی و تقاضای جریانات مذهبی با حمایت تعدادی از نمایندگان مجلس عنوان می کنند اما نباید از تشتت و چند دستگی بوجود آمده در میراث وعدم حمایت پرسنل این سازمان از مدیر اسبق خود بی تفاوت عبور کرد.
علت هرچه که بود ولو به ظاهر با شعار # نه- به- مدیریت- غیر تخصصی؛ نه می توان از تلاش ها و کارهای صورت گرفته در دوران مدیریت قادری چشم پوشید و نه از قربانی شدن استراتژیک ترین دستگاه دولتی پای دعواهای سیاسی و جناحی و نیز انتخاب های غیر کارشناسی شده و بر اساس منافع حزبی و روابط پشت پرده بی تفاوت عبور کرد.
بدین ترتیب و در روزهای پایانی دولت یازدهم و والی منتصب، سکان هدایت میراث فرهنگی به
#جبار گوهری رسید تا کلید مدیریت میراث استان توسط وی به فرد منصوب دولت بعدی سپرده شود.
از آنجا که دوران مدیریت گوهری کفاف هدف گذاری های بلند مدت و اجرای بسیاری از برنامه ها را نمی کند از اینرو وی ماموریت دارد؛ با توجه به شرایط بوجود آمده و پیش روی در وهله ی نخست با تقویت حس تعلق خاطر و انگیزه پرسنل به اهداف سازمانی، آرامش و همبستگی را به مجموعه بازگرداند. و در ادامه با استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان امر در بخش های سه گانه میراث، صنایع دستی و گردشگری موانع و گره های پیش روی برنامه های در دست اجرا را شناسایی و رفع نموده و گفتمان های بوجود آمده در سه گانه های فوق را تا استقرار دولت بعدی تقویت نماید.