بخش کشاورزی یکی از حوزه های مهمی است که در تحقق شعار امسال یعنی جهش تولید می تواند نقش آفرین باشد. دستیابی به هدف فوق اما مستلزم برنامه ریزی دقیق، علمی و همه جانبه است. این حوزه با توجه به وسعت و گستردگی فراوان و نیز اهمیتی که در تامین نیاز غذایی جامعه دارد می […]

بخش کشاورزی یکی از حوزه های مهمی است که در تحقق شعار امسال یعنی جهش تولید می تواند نقش آفرین باشد. دستیابی به هدف فوق اما مستلزم برنامه ریزی دقیق، علمی و همه جانبه است. این حوزه با توجه به وسعت و گستردگی فراوان و نیز اهمیتی که در تامین نیاز غذایی جامعه دارد می تواند هدف خوبی برای تحقق شعار جهش تولید باشد، چرا که نتیجه توسعه بخش های مختلف آن جامعه را از داشتن غذای سالم و کافی بهره مند نموده ضمن آنکه زمینه اشتغال افراد فراوانی را بوجود می آورد. لذا پرداختن به ابعاد گوناگون حوزه کشاورزی با تاکید بر شتاب بخشی به توسعه همه جانبه بخش کشاورزی می تواند به عنوان یکی از سیاست های محوری مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان قرار بگیرد.
در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع مدیران ستادی و معاونین سازمان جهاد کشاورزی در نشست شورای هماهنگی مدیران سازمان به ریاست مهندس حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور ویدئو کنفرانسی مدیران شهرستان ها به تشریح و تبیین سیاست های کلان توسعه بخش کشاورزی استان پرداختند.
در این نشست مهندس حاتمی با اشاره به اینکه توسعه کشاورزی استان مستلزم استفاده از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های این بخش می باشد افزود: در برنامه افزایش تولیدات، توسعه کشاورزی استان در دستور کار قرار دارد و در این راستا برنامه ریزی لازم انجام شده است.
مهندس حاتمی سپس با اشاره به اولویت های سازمان در شرایط حاضر گفت: مدیران جهاد کشاورزی در شهرستان ها می بایست به موضوع برداشت محصولات زراعی بویژه در مناطق گرمسیری توجه نموده و تمهیدات لازم را بیاندیشند.
وی سپس به موضوع مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی اشاره کرد و افزود: بی تردید با توجه به سال جهش تولید، حفاظت از تولیدات کشاورزی امری مهم و ضروری است.
در ادامه این جلسه معاون تولیدات گیاهی سازمان به موضوع توسعه گلخانه ها ،کنترل بیماری ها و آفات ،ثبت آمار کشت در سامانه پهنه بندی،توجه به پیام های سامانه پاد،مبارزه با زنگ زرد و سم پاشی علیه سنک کلزا پرداخت .
مدیر حفظ نباتات سازمان نیز در ادامه این جلسه به موضوع مبارزه با آفت سن غلات اشاره کرد و گفت ؛ سطح مبارزه با سن مادر نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد رشد نشان می دهد .
وی سطح مبارزه با علف های هرز در سطح استان را ۴۸۴ هزار هکتار بر آورد کرد و گفت ؛ سطح مبارزه با علف های هرز نسبت به سال گذشته ۳ درصد رشد را نشان می دهد .
شریفی سپس از مدیران شهرستانها درخواست نمود توجه لازم را به موضوع بیماری های گیاهی و سنک کلزا مبذول نمایند .
تنظیم خبر: م. بستار