بسمه تعالی جناب آقای دکتر الهی تبار معاونت محترم سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه زیده عزه با سلام و تحیات الهی؛ احتراما؛ خبر پیگیری ثبت « شهر ملی تنبور (دالاهو) » به واسطه تلاش و جدیت حضرتعالی, حاکی از اوج تشعشع ظریف اندیشی و افق وسیع دید فرهنگی و هنری جنابتان را به نمایش می […]

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر الهی تبار
معاونت محترم سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه زیده عزه
با سلام و تحیات الهی؛
احتراما؛ خبر پیگیری ثبت « شهر ملی تنبور (دالاهو) » به واسطه تلاش و جدیت حضرتعالی, حاکی از اوج تشعشع ظریف اندیشی و افق وسیع دید فرهنگی و هنری جنابتان را به نمایش می گذارد. ضمن خدا قوت, مایلم به حکم حدیث شریف « من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق», بدین واسطه به نمایندگی از قاطبه هنرمندان استان کمال تقدیر و تشکر خود را از این بابت اعلام داشته, امیدوارم در جهت «ثبت جهانی تنبور» قدم‌های بلندتری برداشته و معد ثبت شهرهای ملی و جهانی «شمشال, سیاه چمانه, هوره و مور» که هر کدام از جمله آواها و نواهای ماندگار و اساطیری جهانی و خاص استان کرمانشاه می باشد, نیز در کارنامه کاری جنابعالی به ثبت تاریخ و یادگار ماندگار حک گردد.