در جلسه کمیته فنی اداره کل وکارشناسان عضو موضوع بهره برداری از درختان بنه که در سطح ۲۰۰ هزارهکتار از عرصه های منابع طبیعی پراکنش دارند مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. با توجه به پیگیری های دکتر لهونی؛ نماینده مردم پاوه واورامانات در مجلس شورای اسلامی وپیگیریهای منابع طبیعی استان با توجه به […]

در جلسه کمیته فنی اداره کل وکارشناسان عضو موضوع بهره برداری از درختان بنه که در سطح ۲۰۰ هزارهکتار از عرصه های منابع طبیعی پراکنش دارند مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

با توجه به پیگیری های دکتر لهونی؛ نماینده مردم پاوه واورامانات در مجلس شورای اسلامی وپیگیریهای منابع طبیعی استان با توجه به مشکلات عدیده از جمله مسئله بیکاری مردم در این ایام شیوع بیماری کرونا و وابستگی تعداد زیادی از خانوارها به جهت تامین معیشت، حضور بهره برداران در عرصه و پیشگیری از حریق در جنگلها مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفته و با کسب تکلیف از شورای عالی جنگل سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور موافقت بهره برارداری در سال ۱۳۹۹ کسب گردید.

لازم بذکر است متعاقبا عرصه های مورد نظر که عمدتا در شهرستانهای غربی استان می باشند اعلام وشرایط شرکت بهره برداران برای عقد قرارداد به اطلاع عموم خواهد رسید.