ادارات و سازمان های دولتی در سطح استان فقط از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح بمدت سه ساعت مجاز به استفاده از گاز طبیعی جهت سیستم گرمایشی خود می باشند به گزارش روابط عمومی گاز استان کرمانشاه :شهبازی مدیرعامل شرکت گاز استان عنوان نمود با توجه به برودت هوا و افزایش چشمگیر مصرف گاز در […]

ادارات و سازمان های دولتی در سطح استان فقط از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح بمدت سه ساعت مجاز به استفاده از گاز طبیعی جهت سیستم گرمایشی خود می باشند
به گزارش روابط عمومی گاز استان کرمانشاه :شهبازی مدیرعامل شرکت گاز استان عنوان نمود با توجه به برودت هوا و افزایش چشمگیر مصرف گاز در بخش خانگی و به منظور ارائه خدمات مستمر به مشترکین بخش خانگی ولزوم صرفه جویی حداکثری در بخش ادارات حسب دستور دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران تا اطلاع ثانوی گاز مصرفی کلیه ادارات استان فقط از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح بمدت سه ساعت تامین می گردد.
وی گفت: از تمامی ادارات و سازمانهای دولتی به منظور همراهی با شرکت گاز استان جهت تأمین گاز پایدار در بخش خانگی درخواست می گردد تا نسبت به رعایت دستورالعمل مذکور اهتمام ویژه داشته و ضمن رعایت دمای رفاه( ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد) در سطح ادارات فقط در ساعات ذکر شده از گاز طبیعی جهت سیستم گرمایشی استفاده نمایند.
ایشان تاکید نمود: شرکت گاز استان با دریافت دستورالعمل مذکور از روز یکشنبه مورخ ۷ دی ماه ۹۹ خود را ملزم به رعایت آن نموده و سیستم گرمایشی اداره مرکزی گاز استان و تمامی نواحی تابعه رأس ساعت ۱۱ صبح قطع می گردد و تیم‌های پایش دما به صورت مستمر از ادارات سطح استان بازدید به عمل می‌آورند و در صورت عدم رعایت توسط ادارات نسبت به قطع گاز اقدام خواهد گردید