رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه عضو هیأت مدیره اتحــادیه اتوبوسرانی‌هــای شهـــری كشـور شد.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه عضو هیأت مدیره اتحــادیه اتوبوسرانی‌هــای شهـــری کشـور شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی شهرداری کرمانشاه، محمد مهدی احمدی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه به عنوان عضو جدید هیات مدیره اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور معرفی شد.

شایان ذکر است وجود نماینده ای از شهرداری کرمانشاه دراین اتحادیه نوید خدماتی را می دهد که نشان از تاثیر در تصمیم گیری برای جذب اعتبارات در خرید اتوبوس ، بازسازی کردن اتوبوسهای فرسوده و … از آن جمله است

  • منبع خبر : روابط عمومی شهرداری کرمانشاه