به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه،دکتر خانی با اشاره به اینکه متاسفانه ۳۶ نفر در یازده ماهه سال جاری غرق شده اند گفت: از ۳۶ نفری که غرق شده اند ، ۱۹ نفر در رودخانه ،پنج نفر در دریاچه مصنوعی و سد، هشت نفر در دریاچه طبیعی، یک نفر استخر، یک […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه،دکتر خانی با اشاره به اینکه متاسفانه ۳۶ نفر در یازده ماهه سال جاری غرق شده اند گفت: از ۳۶ نفری که غرق شده اند ، ۱۹ نفر در رودخانه ،پنج نفر در دریاچه مصنوعی و سد، هشت نفر در دریاچه طبیعی، یک نفر استخر، یک نفر در کانال، یک نفر در حوضچه های آبی و یک نفر در سایر مکان ها غرق شده اند.لازم به ذکر است در مدت مشابه سال قبل نیز ۲۴ نفر(یک زن و ۲۳ مرد) در آبهای استان غرق شده اند.