مصرف انرژی به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های مدیران و تصمیم سازان این حوزه بوده بنحوی که بار مالی تحمیل شده به اقتصاد جامعه متاثر از مصرف بی رویه انرژی نه تنها روند رشد اقتصادی را کند می نماید بلکه به دلیل افزایش مصرف در بخش هایی غیر از صنایع و هدر رفت انرژی […]

مصرف انرژی به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های مدیران و تصمیم سازان این حوزه بوده بنحوی که بار مالی تحمیل شده به اقتصاد جامعه متاثر از مصرف بی رویه انرژی نه تنها روند رشد اقتصادی را کند می نماید بلکه به دلیل افزایش مصرف در بخش هایی غیر از صنایع و هدر رفت انرژی شاهد افزایش هزینه و بعضا قطعی برق واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم.
واحدهای نظامی و انتظامی یکی از بخش هایی است که به دلیل گستردگی از مصرف برق بالایی برخوردار است، این مسئله موجب گردیده بخش عمده ای از تولید برق استان صرف روشنایی و موارد غیر ضروری در این حوزه گردد.
با توجه به اهمیت موضوع و در راستای مدیریت مصرف برق در واحدهای نظامی و انتظامی استان اخیرا شاهد عقد تفاهم نامه همکاری مدیریت مصرف برق با مراکز نظامی و انتظامی استان کرمانشاه بودیم.
طرح پیک ساعی در قالب تفاهم نامه ای میان مهندس مرآتی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه و سرهنگ مرادی جانشین سپاه استان کرمانشاه منعقد گردید.
مهندس مرآتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نشستی مشترک با سرهنگ مرادی جانشین سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه، امیر طاهری جانشین قرارگاه غرب نزاجا، سرهنگ شهبازی معاون مهندسی انتظامی استان کرمانشاه به همراه جمعی از فرماندهان و به میزبانی سپاه ناحیه استان کرمانشاه ، با بیان اینکه کاهش مصرف برق در ساعات اداری و با همکاری سازمان بسیج مهندسین یکی از موارد این تفاهم نامه است، گفت: با استفاده از مولدهای موجود در مراکز نظامی و انتظامی می توان در ساعات پیک مصرف برق در تابستان که از ساعات ۱۳ الی ۱۷ است، برق مراکز فوق از طریق دیزل ژنراتور تامین گردد.
وی با اشاره به نقش موثر سازمان بسیج مهندسین صنعتی سپاه استان کرمانشاه که مسئولیت هماهنگی بین این شرکت و مراکز نظامی و انتظامی را برعهده دارد، درخصوص پاداش های مقرر و تعهدات این شرکت اظهار داشت: مطابق برنامه ابلاغی شرکت توانیر و متناسب با سطح همکاری مشترکین، مشوق هایی از قبیل تهاتر بخشی از بدهی های برق مصرفی در قبال تولید و سرویس های دیزل ژنراتورها درنظر گرفته شده است.
گفتنی است با توجه به نامگذاری امسال به نام سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری کاهش مصرف بی رویه انرژی می تواند روند جهش تولید را تسریع کرده وکرمانشاه را در این زمینه نسبت به سایر استان ها پیش بیاندازد.
تنظیم خبر: م. بستار