شهرداری کرمانشاه به عنوان رییس ستاد نظارت بر مراکز معاینه فنی به صورت ماهانه و سرزده از مراکز معاینه فنی بازدید به عمل می آورد.

شهرداری کرمانشاه به عنوان رییس ستاد نظارت بر مراکز معاینه فنی به صورت ماهانه و سرزده از مراکز معاینه فنی بازدید به عمل می آورد.

به گزارش چویرنیوز محمد حسین الفتی نیا رییس اداره نظارت بر مراکز معاینه فنی و جایگاه‌های سوخت در حاشیه بازدید از مرکز معاینه فنی شماره پنج کرمانشاه اظهار کرد:شهرداری کرمانشاه به عنوان رییس ستاد نظارت بر مراکز معاینه فنی به همراه سازمان ملی استاندارد ،محیط زیست و پلیس راهور به صورت ماهانه و سرزده از مراکز معاینه فنی بازدید به عمل می آورد ، و در این بازدیدها صورتجلسه سیمفا تنظیم می شود که طبق آن هر مرکز معاینه فنی که تخلفی داشته باشد برابر جدول ۱۳و دستورالعمل ماده ۳ با آن ها برخورد خواهد شد .
وی افزود : در بازدید امروز از جایگاه معاینه فنی شماره پنج با حضور اعضاء ستاد خوشبختانه تمامی مراحل فنی و استاندار رعایت شده بود .
الفتی نیا تصریح کرد :در افق ۵ ساله معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری کرمانشاه راه اندازی ۴ مرکز معاینه فنی در نظر گرفته شده است که تا کنون ۲ مرکز معاینه فنی در (سازمان بار شهرداری)و(طاق بستان )راه اندازی شده است و ۲ مرکز معاینه فنی دیگر در بلوار سرحدی (جاده قدیم )وشهرک کیهانشهر در آینده نزدیک راه اندازی خواهد شد .

رییس اداره نظارت بر مراکز معاینه فنی و جایگاه هاي سوخت کرمانشاه در ادامه گفت:در سال گذشته حدود ۳۵ صورتجلسه سیمفا تنظیم شده است که طبق دستورالعمل دو مرکز معاینه فنی که موارد تخلفاتی هم چون رعایت نکردن نرخ های مصوب و دست کاری نتایج آزمون را داشتند تعطیل شدند .
الفتی در پایان گفت:از ابتدای مهر ماه سال ۱۴۰۲ دوربین های سامانه سیمفا در کرمانشاه راه اندازی شد و این امر موجب حضور چشم گیر خودروها در مراکز معاینه فنی و کاهش تصادفات و ایمنی خودروها شده است ،هم اکنون نیز ۹ مرکز معاینه فنی به‌صورت رندوم در کرمانشاه فعال می باشند . از مردم درخواست می کنیم نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود را به معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری کرمانشاه جهت بهبود نظارت بر مراکز معاینه فنی وحایگاههای سوخت ارائه کنند.

  • منبع خبر : چویر نیوز