در شش ماهه نخست امسال تعداد ۲۲۹ نفر در استان کرمانشاه بر اثر تصادف جان خود را از دست دادند. دکتر سلیم خانی مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار چویر نیوز به تشریح آمار تلفیقی و مقایسه ای شش ماهه نخست امسال و سال گذشته پرداخت. دکتر خانی با بیان اینکه […]

در شش ماهه نخست امسال تعداد ۲۲۹ نفر در استان کرمانشاه بر اثر تصادف جان خود را از دست دادند.
دکتر سلیم خانی مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار چویر نیوز به تشریح آمار تلفیقی و مقایسه ای شش ماهه نخست امسال و سال گذشته پرداخت.
دکتر خانی با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال کل معاینات بالینی ۲۲۶۵۳ نفر(۲۴۱۳۱نفر در مدت مشابه سال۹۸) بوده افزود از این تعداد ۱۶۲۴۱ نفر مرد و ۶۴۱۲ نفر نیز زن بودند.
وی تعداد مراجعه با ادعای نزاع را ۱۰۱۳۱ نفر(۹۷۸۰نفر در مدت مشابه سال۹۸) که ۷۵۶۰مرد و ۲۵۷۱نفر زن عنوان نمود. همچنین در مدت فوق الذکر تعداد ۴۳۰۶ مورد مراجعه با ادعای تصادف ثبت گردیده(۵۳۳۴نفر در مدت مشابه سال۹۸) که از این تعداد ۳۱۲۳ نفر مرد و ۱۱۸۳ نفر زن می باشند.
به گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در شش ماهه اول سال ۹۹ تعداد۳۱۷ مورد با عنوان مصدومیت ناشی از حادثه کار ثبت گردیده(۳۶۴ مورد در مدت مشابه سال۹۸) که ۳۰۸ مورد آن مرد و ۹ مورد دیگر زن بوده است.
وی تعداد فوتی های ناشی از حوادث کار را در همان بازه زمانی ۲۲۰ نفر عنوان نمود(۲۹۵مورد در مدت مشابه سال۹۸) که ۲۱ مورد آن مرد و ۱ مورد زن هستند. همچنین تعداد فوتی های ناشی از تصادف نیز ۲۲۹ نفر بوده(۲۹۵مورد در مدت مشابه سال۹۸) که ۱۷۶ نفرمرد و ۵۳ نفر زن ثبت گردیده است.
دکتر خانی در ادامه تعداد فوتی های ناشی از قرص برنج را ۱۱ نفر(۱۶مورد در مدت مشابه سال۹۸) به تفکیک ۱۰ مرد و ۱زن، فوتی های ناشی از سوختگی ۳۷ نفر(۱۳ مورد در مدت مشابه سال۹۸) ۱۸ مرد و ۱۹ زن، تعدادفوتی های ناشی از غرق شدگی۲۵ نفر(۱۶ مورد در مدت مشابه سال۹۸) ۱۹ مرد و ۶ زن، فوتی های ناشی از برق گرفتگی ۱۲ نفر(۹ مورد در مدت مشابه سال۹۸) که ۱۰ نفر مرد و ۲ نفر زن عنوان نمود.
گفتنی است در شرح وظایف پزشکی قانونی علاوه بر تعیین علت و زمان مرگ، هویت متوفی و شرایطی که منجر به مرگ فرد شده مواردی چون: صدور حکم محجوریت، صدور گواهی رشد عقلانی، صدور مجوز تغییر جنسیت، اهداء عضو و حضانت فرزند نیز گنجانیده شده است.