طی مراسمی از زحمات فاتح عبدالهی راد تقدیر و طی حکمی از سوی مدیرکل محمدعلی منشی زاده به عنوان مسئول جدید اسناد و مدارک پزشکی منصوب شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، ظهر امروز سوم دیماه طی مراسمی که با حضور تعدادی از مسئولین اداره کل برگزار شد، دکتر […]

طی مراسمی از زحمات فاتح عبدالهی راد تقدیر و طی حکمی از سوی مدیرکل محمدعلی منشی زاده به عنوان مسئول جدید اسناد و مدارک پزشکی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، ظهر امروز سوم دیماه طی مراسمی که با حضور تعدادی از مسئولین اداره کل برگزار شد، دکتر خانی ضمن قدرانی از زحمات و تلاشهای چندین ساله فاتح عبدالهی راد (مسئول سابق اسناد و مدارک پزشکی) با اهدا لوح و هدیه ،از ایشان تقدیر به عمل آوردند. همچنین طی حکمی محمدعلی منشی زاده را به عنوان مسئول جدید اسناد و مدارک پزشکی منصوب نمودند.