نمی دانم آیا مدیران کرمانشاه تا بحال با خود گفته اند که مردم از کلانشهر شدن کرمانشاه چه می خواهند؟ آیا فقط به تغییر نام باید بسنده کرد یا به نگاه خیره جوانان این شهر نگریست؟ امروزه دختران و پسران ما در این شهر منتظرند برای بستری که بتوانند در آن فرصت فردا را بدست […]

نمی دانم آیا مدیران کرمانشاه تا بحال با خود گفته اند که مردم از کلانشهر شدن کرمانشاه چه می خواهند؟ آیا فقط به تغییر نام باید بسنده کرد یا به نگاه خیره جوانان این شهر نگریست؟ امروزه دختران و پسران ما در این شهر منتظرند برای بستری که بتوانند در آن فرصت فردا را بدست بیاورند و سهمی در پیشرفت این جامعه داشته باشند! اتفاقا کلانشهر بودن کرمانشاه زنگ خطری است که باید مدیران بدانند با رشد جمعیت؛ بستر اشتغال و زندگی ِ سالم برای جوانان اندک است و نیاز به گسترش آن بیش از هر زمان دیگری دیده می شود.

مفهوم کلانشهر براساس سطح فعالیت‌ها، حوزه نفوذ شهر و جمعیت‌پذیری در هر کشور متفاوت است، در کشور ما شاخص جمعیت بیشترین اثرگذاری را در تعیین یک نقطه جغرافیایی به عنوان شهر یا کلانشهر دارد که البته با شاخص های جهانی فاصله بسیاری دارد و در این باب تامین نیازهای شهروندان و مدیریت بهینه در کلانشهرها نسبت به شهرهای کوچک و میانی به مراتب سخت تر است.

به اعتقاد نگارنده و بر اساس شاخص های موجود یک کلانشهر باید از نظر اقتصادی، جمعیتی و سیاسی حوزه نفوذ مشخصی داشته باشد و با این احتساب بسیاری از شهرهایی که امروز به عنوان کلانشهر در کشور ما شناخته می‌شوند به واقع کلانشهر نیستند چراکه نه تنها شاخص های مورد نظر را دارا نیستند بلکه در بسیاری از همین شاخص ها در مرحله اولیه دچار مشکلات مدیریتی بسیاری هستند.

حسام الدین شیخی – روزنامه نگار