جلسه با ادارات مختلف جهت بر طرف نمودن مشکلات طرح های در دست ساخت صنایع تبدیلی مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت؛ در راستای اجرایی نمودن برنامه های جهش تولید در سال جاری در زیر بخش صنایع تبدیلی جلسات مستمری با ادارات مختلف جهت بر طرف نمودن مشکلات طرح های در دست […]

جلسه با ادارات مختلف جهت بر طرف نمودن مشکلات طرح های در دست ساخت صنایع تبدیلی

مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت؛ در راستای اجرایی نمودن برنامه های جهش تولید در سال جاری در زیر بخش صنایع تبدیلی جلسات مستمری با ادارات مختلف جهت بر طرف نمودن مشکلات طرح های در دست ساخت در مدیریت صنایع برگزار می گردد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، سعید کریمی با بیان این خبر افزود؛ این جلسات که در زیر مجموعه فعالیت های جهش تولید انجام میگیرد خوشبختانه با همکاری کلیه واحدهای تخصصی سازمان و سایر ادارات مرتبط به خوبی برگزار گردیده و تا حد ممکن مشکلات طرح های بخش برطرف میگردد.
کریمی خاطرنشان کرد؛ همانطور که قبلا نیز اعلام گردیده راه اندازی طرح های راکد یکی از برنامه های اصلی جهش تولید می باشد.