به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ،شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بااشاره به تعطیلی دوماهه مراکز تعویض پلاک در سطح استان، اظهار کرد: طی روز گذشته با بازگشایی این مراکز شاهد ازدحام بالای جمعیت در آنها بودیم که برخی از مراجعه کنندگان به دلیل انقضای مدت وکالت […]

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ،شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بااشاره به تعطیلی دوماهه مراکز تعویض پلاک در سطح استان، اظهار کرد: طی روز گذشته با بازگشایی این مراکز شاهد ازدحام بالای جمعیت در آنها بودیم که برخی از مراجعه کنندگان به دلیل انقضای مدت وکالت نامه خود برای تعویض پلاک با مشکلاتی مواجه شدند.

وی تصریح کرد: هرچند که این افراد پیش از شروع کرونا از فروشندگان خودرو وکالتنامه تعویض پلاک را گرفته بودند، اما شیوع بیماری کرونا باعث شده تا وکالت نامه این افراد که یک ماهه است، منقضی شود و مشکلاتی برایشان ایجاد شود.

مدعی العموم کرمانشاه با تاکید بر رفع مشکل این شهروندان، عنوان کرد: برابر با مواد 448- 450 و 452 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 227 و 229 قانون مدنی چنانچه در موعد قراردادی یا اتفاقی اجرای تعهد یا مورد وکالت با مانعی مواجه شود، به گونه ای که انجام آن به سبب وجود مانع خارجی که دفع آن در توان وکیل نبوده و انجام آن غیر ممکن باشد، مدت باقی مانده از موعد تعیین شده تا زمان دفع مانع تعلیق شده محسوب میشود.

وی افزود: در این راستا جهت صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد مشکل کلیه وکالت نامه های تنظیمی شهرستان کرمانشاه که مورد وکالت آنان تعویض پلاک خودرو بوده و در مدت زمان تعطیلی مراکز تعویض پلاک مدت زمان آنها به اتمام رسیده، حل خواهد شد.

کرمی بابیان اینکه مدت زمان تعطیلی این مراکز جزو مدت زمان باقی مانده از وکالت نامه محسوب نمی شود، اضافه کرد: این مسئله درصورت عدم سابقه شکایت یا عزل وکیل در سامانه پلیس راهور امکانپذیر است و کلیه مراکز موظف به انجام امور برابر بامفاد یاد شده با رعایت سایر قوانین و مقرارت می باشند.