به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان کرمانشاه طی حکمی از طرف مدیرعامل آبفا استان کرمانشاه حشمت اله احمدی بعنوان سرپرست جدید معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفا استان کرمانشاه معرفی شد و از زحمات افضلی کیا سرپرست پیشین این معاونت تقدیر به عمل آمد. این مراسم در ساختمان این معاونت و با حضور […]

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان کرمانشاه طی حکمی از طرف مدیرعامل آبفا استان کرمانشاه حشمت اله احمدی بعنوان سرپرست جدید معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفا استان کرمانشاه معرفی شد و از زحمات افضلی کیا سرپرست پیشین این معاونت تقدیر به عمل آمد.

این مراسم در ساختمان این معاونت و با حضور دکتر علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمانشاه و کولیوند مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت برگزار شد.