مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به آزادی ۱۴۰ زندانی نیازمند جرائم غیرعمد در استان، گفت: این زندانیان از پرداخت هزینه های دادرسی معاف شده اند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی، محسن رخصی، مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه در آیین پایش زندانیان جرایم غیر عمد در استان، گفت: زمینه آزادی این زندانیان […]

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به آزادی ۱۴۰ زندانی نیازمند جرائم غیرعمد در استان، گفت: این زندانیان از پرداخت هزینه های دادرسی معاف شده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی، محسن رخصی، مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه در آیین پایش زندانیان جرایم غیر عمد در استان، گفت: زمینه آزادی این زندانیان با مشارکت سازمان امور زندان ها و همچنین دادگاه های عمومی و انقلاب کرمانشاه فراهم می شود.

رخصی با اشاره به آزادی ۱۴۰ زندانی نیازمند جرائم غیر عمد در استان، گفت: این زندانیان با کمک کمیته امداد از پرداخت هزینه های دادرسی معاف شده اند.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه تاکید کرد: از دیگر اقدامات کمیته امداد برای دستگیری از زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد و مددجویان نیازمند؛ معرفی این افراد به وکلای نیکوکار و ارائه مشاوره ها و معاضدت های حقوقی رایگان به آنان است