دکتر سلیم خانی مدیر کل پزشکی قانونی استان به همراه دکتر سیف الاسلامی متخصص اعصاب و روان و دکتر سبزواری پزشک عمومی ضمن حضور در زندان ماهیدشت ، از تعداد از زندانیان معاینه پزشکی به عمل آوردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، صبح روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ، […]

دکتر سلیم خانی مدیر کل پزشکی قانونی استان به همراه دکتر سیف الاسلامی متخصص اعصاب و روان و دکتر سبزواری پزشک عمومی ضمن حضور در زندان ماهیدشت ، از تعداد از زندانیان معاینه پزشکی به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، صبح روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ، مدیر کل پزشکی قانونی استان و تعدادی از پزشکان قانونی این اداره کل ضمن حضور در جلسه ای که در زندان ماهیدشت و با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان،مدیر کل زندانها ، و جمعی از مسئولین مرتبط برگزار گردید از بندهای مختلف زندان بازدید و مستمع مسائل و مشکلات زندانیان شدند.

همچنین بررسی مشکلات پزشکی برخی زندانیان و معاینه آنها توسط کادر پزشکی قانونی از دیگر برنامه های این بازدید بود.