معبر ارتباطی شهرک امام(دولت آباد) به شهرک مهدیه(دره دراز) در غرب شهر کرمانشاه با حضور مسئولین افتتاح شد.

معبر ارتباطی شهرک امام(دولت آباد) به شهرک مهدیه(دره دراز) در غرب شهر کرمانشاه با حضور مسئولین افتتاح شد.
به گزارش چویرنیوز در مراسم افتتاح این معبر شهری علاوه بر شهردار و استاندار جمعی از مسئولان نیز حضور داشتند.

گفتنی است که طول این معبر ۱۱۰۰ متر در دو باند به عرض ۲۲ متر است که تردد به شهرک مهدیه و دسترسی مردم منطقه به محلات اطراف را تسهیل می کند.
برای انجام این پروژه 5/23 میلیارد تومان هزینه شده است.

  • منبع خبر : چویرنیوز