معلولان انسان هستند و به خدمات و حمایت بیشتر نیاز دارند. مدت‌هاست که عادت کرده‌ایم معلولان را فرشته‌های بهشتی می‌خوانیم و با همین جمله‌های به ظاهر شاعرانه به سادگی از کنار نیازهایشان عبور می‌کنیم.فرشته‌ها نیازی به تفریح ندارند،نیازی به پارک اختصاصی ندارند، نیازی به شهر بازی مخصوص ندارند، فرشته‌ها نیازی به توجه ندارند! امکانات رفاهی […]

معلولان انسان هستند و به خدمات و حمایت بیشتر نیاز دارند. مدت‌هاست که عادت کرده‌ایم معلولان را فرشته‌های بهشتی می‌خوانیم و با همین جمله‌های به ظاهر شاعرانه به سادگی از کنار نیازهایشان عبور می‌کنیم.فرشته‌ها نیازی به تفریح ندارند،نیازی به پارک اختصاصی ندارند، نیازی به شهر بازی مخصوص ندارند، فرشته‌ها نیازی به توجه ندارند!

امکانات رفاهی بیشتر،مدارس اختصاصی بیشتر، مربیان متخصص بیشتر، محیط آرام و در عین‌حال سرشار از حس شادمانی و نشاط و صدها نیاز دیگر این گروه به ما یادآوری می‌کند که به جای فرشته خواندنشان به آنها به عنوان انسان‌هایی با نیازهای ویژه نگاه کنیم و در مسیر بهتر ساختن زندگی‌شان قدمی حتی کوچک و ناچیز برداریم. خواندن این افراد به نام فرشته، ما را فریب می‌دهد تا پیله‌ای از شعارهای زیبا دور خود بتنیم و در همین عالم تعارف‌ها بمانیم

مهم‌ترین نکته در مورد خدمت به معلولان کودک این است که به آنها به چشم یک انسان با زندگی خاص نگاه کنیم و باور کنیم که آنها انسان هستند و به خدمات بیشتری نیاز دارند و فرشته نیستند

مهدی‌ ساعدی فعال حوزه حقوق معلولان