«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» اصل۲۰ قانون اساسی. برخی آدم ها به دلایل گوناگون ژنتیکی، مادرزادی، محیطی و.. ممکن است نسبت به سایر انسان ها بصورت موقت یا دائم با محدودیت […]

«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» اصل۲۰ قانون اساسی.

برخی آدم ها به دلایل گوناگون ژنتیکی، مادرزادی، محیطی و.. ممکن است نسبت به سایر انسان ها بصورت موقت یا دائم با محدودیت هایی در زندگی و در تعاملاتشان با محیط پیرامون مواجه باشند که از آن با عنوان معلولیت یاد می شود.
در تعریف معلولیت آنرا محدودیت عنوان کرده و با ناتوانی متفاوت می دانند چرا که یک فرد معلول ممکن است در طول زندگی و برای رفع نیازهایش با محدودیت هایی مواجه باشد اما به کرات مشاهده شده که افراد معلول با عبور از محدودیت ها دست به کارهایی زده اند و به مراتبی دست یافته اند که حتی تصور آن برای بسیاری از شهروندان غیر معلول نا ممکن است لذا این محدودیت ها به هیچ عنوان بمعنای ناتوانی نیست!
بنابر یک اصل اخلاقی هر یک از ما آدمها پیش از آنکه به صفتی خاص ملقب شویم # انسان هستیم و درست به همین دلیل از حق زندگی برابر با سایر انسانها برخوردار می باشیم. پیرو همین اصل بدیهی شهروندان دارای معلولیت نیز از حقوقی برابر با سایرین برخوردار بوده و می بایستی امکان استفاده از امکانات جامعه را بدون هیچ محدودیتی داشته باشند.
ضمانت اجرای این اصل، قوانین کشورها و (در ایران علاوه بر اصولی از قانون اساسی«اصول ۲۰ و ۲۹» قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب مجلس را داریم) مجری آن هم دستگاه های اجرایی هستند. شهرداری به واسطه ماهیت و گستردگی خدماتی که ارائه می نماید مهمترین دستگاه در حوزه معلولیت می باشد که موظف به تامین و در اختیار قرار دادن تمامی خدمات ممکن به شکلی قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت می باشد.
اینکه مجموعه ی مدیریتی شهر کرمانشاه تا چه میزان قوانین ابلاغی را اجرا کرده و شرایط را برای معلولین کرمانشاهی جهت زیستی برابر با سایر شهروندان فراهم نموده سوالی است که # جامعه ی معلولین کرمانشاهی باید پاسخ آنرا بدهد.
با اندکی تحقیق میدانی و تصویر سازی ذهنی شرایط حال حاضر شهر کرمانشاه و نحوه توزیع و ارائه خدمات به تمامی اقشار بویژه معلولین عیان می گردد! بی مسئولیتی و عدم توجه به مطالبات به حق معلولین از سوی سرپرست شهرداری کرمانشاه و رئیس شورای شهر را در عدم حضورشان در نشست هم اندیشی بهزیستی با مدیران دستگاه های اجرایی در آستانه دوازده آذر(روز جهانی معلولین) می توان ملاحظه نمود!
و سوالی که ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده؛
آیا آقایان امیر رحیمی(سرپرست شهرداری) و رسول آزادی(رئیس شورای شهر) با مفاد قانون حمایت از حقوق معلولین آشنا هستند؟