همزمان با مطرح شدن گردشگری شهری به عنوان یکی از اشکال گردشگری و تاکید بر کارکردهای فرهنگی و تاریخی مراکز شهری بمنظور جذب گردشگر، احداث پیاده راه به عنوان الگویی موفق جهت ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای جامعه محلی در کنار تسهیل گذران اوقات فراغت و تفریح شهروندان مد نظر قرار گرفت. ساخت پیاده […]

همزمان با مطرح شدن گردشگری شهری به عنوان یکی از اشکال گردشگری و تاکید بر کارکردهای فرهنگی و تاریخی مراکز شهری بمنظور جذب گردشگر، احداث پیاده راه به عنوان الگویی موفق جهت ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای جامعه محلی در کنار تسهیل گذران اوقات فراغت و تفریح شهروندان مد نظر قرار گرفت.
ساخت پیاده راه در ایران و در شهرهای بزرگ از سالها پیش استارت خورده است اما در کرمانشاه علی رغم شنیده شدن زمزمه هایی مبنی بر احداث پیاده راه مدرس؛ تا کنون این ایده اجرایی نگردیده تا کرمانشاه در این بخش نیز بمانند موارد بسیار دیگر از استان های همجوار عقب بماند!
هم اینک پس از گذشت سال ها کش و قوس و با تصمیم دکتر طلوعی ایجاد پیاده راه مدرس مجدد در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت. اما اعلام اول بهمن ماه بعنوان زمان آغاز این پروژه همزمان گردید با سنگ اندازی ها و مانع تراشی های مخالفینی که با استفاده از شگردهای رسانه ای و نیز قدرت لابی گری، ضمن تحت تاثیر قرار دادن افکارعمومی؛ هوشنگ بازوند را نیز با خود همسو نمودند تا آنجا که استاندار حُکم توقف این پروژه را صادر نمود!
مخالفت ها با طرح پیاده راه مدرس به اسم کسبه و بازاریان و دفاع از منافع آنها و با ابراز نگرانی عده ای جلوی دوربین خبرنگاران درحالی صورت می گیرد که بدنه اصلی بازار با این پروژه مخالفتی نداشته و تحقق آنرا گامی بزرگ در راه توسعه شهر، رونق گردشگری و رونق بازار می دانند.
با این توضیحات باید به انتظار نشست و دید که معمای مدرس به دست کدامیک از مدیران آینده شهر حل خواهد شد.

م . بستار