بنابر اطلاعیه اداره گردشگری سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه مراسم آئین جهانی نوروز که در راستای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت های فرهنگی و گردشگری غرب کشور در عرصه ملی و بین المللی در مسیر گردشگری تاریخ و تمدن ایران ” تهران-همدان-کرمانشاه- سنندج ” قرار بود پس از اجرای روز گذشته در همدان، چهارشنبه در محوطه تاریخی […]

بنابر اطلاعیه اداره گردشگری سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه مراسم آئین جهانی نوروز که در راستای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت های فرهنگی و گردشگری غرب کشور در عرصه ملی و بین المللی در مسیر گردشگری تاریخ و تمدن ایران ” تهران-همدان-کرمانشاه- سنندج ” قرار بود پس از اجرای روز گذشته در همدان، چهارشنبه در محوطه تاریخی تاق بستان و با حضور عموم مردم برگزار شود بدون دعوت عمومی و بصورت محدود برگزار می شود!
احسان احمدی نصر سرپرست اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در چرایی لغو اجرای عمومی مراسم به حضور نمایندگان و سفیران کشورهای مختلف و نیز مسئولین ارشد کشوری و لزوم برقراری نظم در برنامه اشاره نمود و افزود: مشتاقانه مایل به حضور تمامی همشهریان در این آئین بودیم اما با دو محدودیت مواجه بودیم یا اینکه می بایست محوطه تاریخی، فرهنگی تاقبستان و صیانت از آثار و در نتیجه محدودیت شرکت کننده ها را می پذیرفتیم و یا از برپایی مراسم در این محوطه تاریخی صرف نظر نموده و بصورت عمومی در مکانی دیگر برگزار می نمودیم.
احمدی نصر در پایان گفت: هدف ما در برگزاری این مراسم سرافرازی و سربلندی کرمانشاه بوده و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

***
تصمیم به لغو برگزاری عمومی مراسم آئین جهانی نوروز آنهم بعد از تبلیغات گسترده و فراخوان عمومی این پرسش را در اذهان عمومی ایجاد نموده که علت لغو ناگهانی مراسم بصورت عمومی چه بوده است؟!
آیا آنگونه که مدیر اجرایی این رویداد عنوان نموده علت موضوع صرفا صیانت از محوطه تاریخی تاقبستان می باشد و یا آنچنان که برخی از منابع غیر رسمی بیان داشته اند علت لغو مراسم نامه شورای تامین استان است؟!
و در صورت صحت داشتن این موضوع باید از بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه و رئیس شورای تامین استان پرسید که:
آئینی که قرار است ظرفیت های فرهنگی مردمان این دیار را به نمایش بگذارد بدون حضور آن مردم چه ارزشی خواهد داشت؟
مردمی که بوجود آورنده فرهنگ مورد ادعای بانیان این آئین هستند، چگونه خود به نمادهای این فرهنگ آسیب وارد خواهند نمود تا شما برای صیانت از آن، حضور مردم را ممنوع نمایید؟!

آیا برای مردمی که سیاست های غلط و بی تدبیری مسئولین باعث تنگناهای اقتصادی و اجتماعی آنها شده شادی کردن آنهم در آستانه نوروز ممنوع است؟!
امید است استاندار محترم پاسخ متقاعد کننده ای برای سوالات فوق داشته باشند در غیر اینصورت اعتماد اجتماعی را به عنوان سرمایه ای گرانقدر از دست خواهند داد!