معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه گفت: نامزدهای انتخاباتی از نصب آگهی بر روی تجهیزات ترافیکی بپرهیزند. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، دکتر محسن ارجمندی اظهار داشت: نصب آگهی‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخاباتی بر روی تجهیزات ترافیکی در صورت مشاهده بلافاصله جمع آوری می‌شود. وی خاطر نشان کرد: نصب آگهی […]

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه گفت: نامزدهای انتخاباتی از نصب آگهی بر روی تجهیزات ترافیکی بپرهیزند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، دکتر محسن ارجمندی اظهار داشت: نصب آگهی‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخاباتی بر روی تجهیزات ترافیکی در صورت مشاهده بلافاصله جمع آوری می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: نصب آگهی در تقاطع‌ها و بر روی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی موجب اختلال در عملکرد تجهیزات و آلودگی بصری می‌شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه از نامزد‌های انتخاباتی شورا‌های اسلامی خواست تا از انجام این کار بپرهیزند.