مدیرعامل سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه گفت: ممنوعیت تردد کرونایی از ساعت ۲۱ تا ۴ شامل ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری نمی‌شود. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، سجاد سلیمانی اظهار کرد: با توجه به تصمیم ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، تردد خودرو‌ها از روز شنبه اول آذر از ساعت […]

مدیرعامل سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه گفت: ممنوعیت تردد کرونایی از ساعت ۲۱ تا ۴ شامل ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری نمی‌شود.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، سجاد سلیمانی اظهار کرد: با توجه به تصمیم ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، تردد خودرو‌ها از روز شنبه اول آذر از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح ممنوع است، اما بر اساس ابلاغ وزیر کشور و فرمانده قرارگاه علمیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا، ناوگان تاکسیرانی، تاکسی‌های اینترنتی و آژانس‌ها از این طرح مستثنی هستند.

سلیمانی با بیان اینکه به دلیل ممنوعیت به وجود آمده برای خودروهای شخصی و نظر به احتمال افزایش تقاضای سفر انتظار می رود رانندگان تاکسی و آژانس های تاکسی تلفنی با حضور فعال خود به جابجایی مطلوب شهروندان بپردازند.