محیط بانی جوان حین انجام ماموریت از سر غفلت و سهل انگاری مرتکب قتل می شود، مقتول جوانی است دارای زن و فرزند که پس از این حادثه مادر پیرش بر اثر غم از دست دادن ناگهانی و دلخراش فرزند سکته کرده و فوت می کند. با فرض اینکه قانون بنابر خواسته اولیای دم حُکم به قصاص قاتل بدهد شاهد از هم پاشیده شدن دو خانواده هستیم؛ بیوه شده دو زنِ جوان و دو کودکی که بدون پدر می باید به زندگی خود ادامه بدهند.

محیط بانی جوان حین انجام ماموریت از سر غفلت و سهل انگاری مرتکب قتل می شود، مقتول جوانی است دارای زن و فرزند که پس از این حادثه مادر پیرش بر اثر غم از دست دادن ناگهانی و دلخراش فرزند سکته کرده و فوت می کند. با فرض اینکه قانون بنابر خواسته اولیای دم حُکم به قصاص قاتل بدهد شاهد از هم پاشیده شدن دو خانواده هستیم؛ بیوه شده دو زنِ جوان و دو کودکی که بدون پدر می باید به زندگی خود ادامه بدهند.
بلافاصله پس از رسانه ای شدن ماجرا با توجه به شرایط متهم افکار عمومی، رسانه ها، چهره های مطرح ملی و بزرگان استان خواهان بخشش قاتل از سوی اولیا دم شدند!
با تایید اولیه حُکم اعدام متهم از سوی دادگاه، همزمان با نزدیک شدن قاتل به چوبه دار تلاش ها برای جلب رضایت پدر مقتول از سوی چهره های مردمی افزایش یافت. افرادی تحت عنوان ریش سفید و با القابی چون سردار صلح و سازش همچون همیشه پا پیش نهادند تا شاید بتوانند یک اعدامی را از چوبه دار رهانیده و نام بخشیده شده ی دیگری را در دفترچه خاطرات خود ثبت نمایند!
در شرایطی که فشار افکار عمومی با بهره جُستن از رسانه ها عرصه را بر خانواده مقتول تنگ تر می نمود آنچه کمتر به چشم می آمد شرایط روحی، عاطفی پدر مقتول بود. پدری که خون فرزند جوانِ خود را پایمال شده و همدم و همسرش را از دست رفته می دید حالا در برابر فشار روزافزون افکار عمومی توان بازآفرینی روحی خود را از دست داده و حس تحقیر شدن را هم لمس می کرد.
پدر؛ در تنگنای گرفتار آمده در خیال خود چاره ای جز بر هم زدن قواعد مرسوم نمی دید و آنچه نباید می شد شد..

**
ماجرای تلخ قتل محیط بان کرمانشاهی توسط پدر مقتول نشان داد که تلاش برای بخشش صرفا با ریش سفیدی و تحت عناوینی چون #سردار صلح و سازش از کارایی لازم برخوردار نبوده و جامعه در مواجهه با چنین شرایطی ناگزیر به استفاده از علم روانشناسی و صاحبنظران این حوزه می باشد.
کارشناسانی که بدون لحاظ سن و سال و میزان سفیدی موی سر و صورت بلکه بر اساس میزان دانش و علمشان برگزیده می شوند تا با استفاده از تکنیک های روانشناختی شرایط روحی طرفین را تا حصول نتیجه تحت کنترل داشته باشند.

  • منبع خبر : چویر نیوز