به گزارش مرکز اطلاع رسانی اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمانشاه کانون نخبگان بسیج سپاه نبی اکرم (ص) با دکتر نوروزی دیدار کردند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمانشاه کانون نخبگان بسیج سپاه نبی اکرم (ص) با دکتر نوروزی دیدار کردند.
شهردار کرمانشاه در این دیدار با تأکید بر حضور همیشگی بسیج در عرصه های مختلف گفت: نخبه بودن به داشتن مدرک تحصیلی نیست ، نخبه کسی است که توان ارائه ایده و قدرت پیش بینی داشته باشد، بسیج که همواره در مسیر رشد و توسعه کشور گام برداشته است و در عرصه های مختلف علمی،اقتصادی ، جهادی و امنیتی حضور داشته است.

شهردار کرمانشاه ادامه داد: کنار هم بودن دو واژه نخبه و بسیج قطعاً بار معنایی سنگینی دارد و وظیفه نخبگان را در مقابل مسائل مربوط به شهر دو چندان می کند، و نخبگان بسیجی باید در مسائل مدیریت شهری ایده پردازی کنند.
دکتر نوروزی افزود: مدیریت شهری و شهرداری کرمانشاه از ایده‌های نخبگان استقبال می کند و در این راستا آماده هستیم که طرحها و ایده های نخبگان را با کمک شورای پژوهش شهرداری دریافت و آن را اجرایی کنیم به ویژه در خصوص ایده های مربوط به جذب سرمایه گذاری در شهر آماده هر نوع همکاری هستیم

  • منبع خبر : روابط عمومی شهرداری کرمانشاه