جلسه پیگیری رفع مشکل آب تیپ ۳۵ باحضورفرماندهی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا امیر سرتیپ ستاد فرهاد اریانفر وجناب مهندس رنجبر فرماندار استان کرمانشاه در قرارگاه غرب برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا امیر فرهاد آریانفر بیان داشتند در نظراست ۵۰۰واحدمنازل سازمانی برای کارکنان جان بر کف تیپ ۳۵ احداث […]

جلسه پیگیری رفع مشکل آب تیپ ۳۵ باحضورفرماندهی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا امیر سرتیپ ستاد فرهاد اریانفر وجناب مهندس رنجبر فرماندار استان کرمانشاه در قرارگاه غرب برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا امیر فرهاد آریانفر بیان داشتند در نظراست ۵۰۰واحدمنازل سازمانی برای کارکنان جان بر کف تیپ ۳۵ احداث کنیم که در این زمینه نیازمند کمک مسئولین استان هستیم.
گفتنی است که درپایان جلسه مهندس رنجبراز زحمات ارتش دربحث سیل ،زلزله،وکرونا که همیشه پشتیبان یار ویاور مردم در
روزهای سخت بوده تقدیر وتشکر کرد.