بنابر تعریف قانون کار مشاغل سخت و زیان آور مشاغلی هستند که باعث ایجاد آسیب های جدی جسمی و روانی شده و نیروی افراد شاغل را در طی زمان کوتاهی به تحلیل می برند.

بنابر تعریف قانون کار مشاغل سخت و زیان آور مشاغلی هستند که باعث ایجاد آسیب های جدی جسمی و روانی شده و نیروی افراد شاغل را در طی زمان کوتاهی به تحلیل می برند.
هرچند توضیح فوق تعریفی جامع و واضح از مشاغل سخت ارائه می دهد اما گاهی تشخیص زیان آور بودن یا نبودن یک شغل دشوار می گردد. مشاغلی که در نگاه اول راحت و حتی لوکس تصور می شوند اما با کمی دقت نظر سخت و زیان آور بودنشان اثبات می گردد!
نمایندگی مجلس را می توان نمونه ای از این دسته مشاغل دانست که در نگاه اول شغل راحتی تصور می شود، بنحوی که کاندیداها پس از عبور از مرحله ی تایید صلاحیت ها، تا رسیدن به کرسی های مجلس کار سختی در پیش روی ندارند و تنها با صرف هزینه ای اندک و کسب آرایی انگشت شمار وارد مجلس شده و درنهایت با چند نطق کوتاه، امضای یکی دو طرح و لایحه و یا استیضاح به کار خود به عنوان نماینده پایان می دهند!
اما برخلاف باور عموم، نمایندگی مجلس را باید جزمشاغل سخت و زیان آور بدانیم چرا که یک کاندیدا از لحظه ی ورود به کارزار انتخابات (که شرح آن مجالی دیگر می طلبد) تا ورود به مجلس ناگزیر به انجام کارهای زیادی است که هریک در جای خود سخت بوده و فشار روانی زیادی به فرد تحمیل می نماید!

با نگاهی اجمالی به ریز وظایف(مجموعه کارهایی که به علت علاقه ی شدید به انجام آنها به لیست وظایف نمایندگان اضافه می شود!) نمایندگان همچون تلاش برای انتصاب استاندار باب میل، انتخاب مدیران کل ادارات و دستگاه ها، مدیران میانی، کارشناسان و حتی # فرمانداران و رقابت سختی که در این مسیر با دیگر نماینده های حوزه انتخابیه خود دارند می توان به دشواری کار یک نماینده و فشار جسمی و روحی وارده به این قشر پی برد!
از اینرو به لیست مشاغل سخت و زیان آور می بایستی شغل نمایندگی مجلس را هم اضافه نمود!

در حاشیه این پیشنهاد حمایت از نماینده قانونی دولت در استان در برابر زیاده خواهی نمایندگان یک تکلیف است همچنان که نقد عملکرد استاندار هم حقی است که محفوظ می باشد!

  • منبع خبر : چویرنیوز