نکات فنی و اصولی نصب مخزن و پمپ برای مجتمع ها طبقاتی و آپارتمان ها که در مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان جهت جلوگیری از افت فشار و یا قطع آب طبقات فوقانی ساختمان ها به آن اشاره شده است. لازم به ذکر است که این اقدام بر عهده مشترکین محترم شرکت آبفا می باشد. […]

نکات فنی و اصولی نصب مخزن و پمپ برای مجتمع ها طبقاتی و آپارتمان ها که در مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان جهت جلوگیری از افت فشار و یا قطع آب طبقات فوقانی ساختمان ها به آن اشاره شده است.
لازم به ذکر است که این اقدام بر عهده مشترکین محترم شرکت آبفا می باشد.
مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان بیانگر حداقل الزامات در مورد تاسیسات بهداشتی است. در این مبحث مواردی از قبیل: لوله‌کشی و ذخیره سازی آب مصرفی در ساختمان، لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی، لوله‌کشی آب باران ساختمان، توزیع آب مصرفی در ساختمان، بست و تکیه‌گاه، ارائه شده است.

رعایت حداقل ضوابط اشاره شده در مبحث ۱۶ برای موارد زیر که در داخل ساختمان انجام می‌شود، الزامی است.

⬅️لوله کشی و ذخیره‌سازی آب مصرفی

⬅️لوله کشی فاضلاب بهداشتی

⬅️لوله کشی هواکش فاضلاب

⬅️لوازم بهداشتی

⬅️لوله کشی آب باران