گستره ی وسیع استان متشکل از اقوام و مذاهب گوناگونی است که بنابر اصول قانون اساسی و تاکیدات مقامات عالی رتبه نظام، در استفاده از امکانات و خدمات جامعه از حقوقی برابر برخوردار هستند.

گستره ی وسیع استان متشکل از اقوام و مذاهب گوناگونی است که بنابر اصول قانون اساسی و تاکیدات مقامات عالی رتبه نظام، در استفاده از امکانات و خدمات جامعه از حقوقی برابر برخوردار هستند.
موضوع مهمی که تفکیک ناپذیر و غیر قابل کتمان بوده و مدیران و مسئولین دستگاه های اجرایی و سایر نهادها، موظف به حرکت در این مسیر می باشند.
در این راستا نشست اخیرمحمد طیب صحرایی استاندار کرمانشاه به همراه معاون سیاسی و مدیرکل سیاسی، انتخابات آنهم در آستانه انتخابات مجلس با جمعی از بزرگان و معتمدین منتسب به یکی از اقوام و مذاهب بزرگ استان و تاکید بر حق استفاده برابر آحاد جامعه از خدمات و امکانات را به عنوان امری بدیهی، اگر نخواهیم برنامه ای جهت جلب نظر آنان برای مشارکت درانتخابات(نه پیگیری مشکلات و مطالبات)قلمداد نماییم لااقل می توان تاکیدات استاندار را تقویت کننده همان تبعیض هایی که تکلیفشان را قانون اساسی و بزرگان نظام تعیین نموده اند، بدانیم!

اما پرسش اصلی این است که ایا این بزرگان و معتمدین مورد وثوق اکثریت نسل جوان می باشند؟!

این بزرگان هرچند همچنان مورد احترام و تکریم نسل جوان قرار دارند اما به واسطه تغییرات گسترده اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی با ذائقه، علاقه و خواسته های نسل جوان بیگانه بوده و فرسنگ ها با مطالبات آنها فاصله دارند!
از اینرو مدیر ارشد استان اگر می خواهد با مطالبات جامعه ی متکثر و عموما جوان استان آشنا شود و از اطلاعات به دست آمده جهت مدیریت مطلوب تر جامعه استفاده نماید می بایستی بدون واسطه و بی تعارف رو در روی جوانان بنشیند، چرا که کرمانشاهِ امروز، دیگر آن کرمانشاه قومی و قبیله ای دهه های پیش نیست و گروه های مرجع نسل جوان غیر از آن چیزهایی که در گذشته بوده؛ می باشد!
حرکت تیم مدیریتی استان در مسیری غیر از این، نتیجه ای غیر از توزیع نابرابر امکانات و خدمات به همه ی اقشار جامعه جدای از زبان، قومیت، مذهب و… در بر نخواهد داشت!

  • منبع خبر : چویرنیوز