یکی از مهمترین وظایف شهرداری ها انجام کارهای عمرانی بویژه در حوزه ترافیکی است.

یکی از مهمترین وظایف شهرداری ها انجام کارهای عمرانی بویژه در حوزه ترافیکی است. تسهیل ترددهای درون شهری با ساخت معابر، میادین، پل های رو گذر و زیر گذر و تقاطع های غیر هم سطح آنهم در شهری همچون کرمانشاه که شهروندان با مشکل تردد دست و پنجه نرم می کنند، با استقبال جامعه ی شهروندی مواجه خواهد شد.

ضمن تاکید بر لزوم شتاب بخشی انجام چنین پروژه هایی در نقاط مختلف شهر کرمانشاه (که به دلیل کمبود منابع میسرنیست) انتخاب مکان مناسب و انجام در مدت زمانی مناسب از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است.
با این شرح؛ انتخاب میدان (سابق) سپاه جهت ساخت تقاطع غیر همسطح، با توجه به موقعیت استراتژیکی که این ناحیه شهری در ترددهای روزانه شهروندان به دلیل نقطه اتصال شمال به جنوب شهر و نیز استقرار مراکز متعدد درمانی، آموزشی و دولتی دارا می باشد، می توان از آن به عنوان نگین انگشتر مدیریت شهری کلانشهر کرمانشاه یاد کرد که در کارنامه ی نادر نوروزی ثبت و ماندگار خواهد شد.

لذا ضمن تاکید دوباره بر لزوم ساخت تقاطع های متعدد دیگر در نقاط مختلف شهر بایستی از مجموعه عوامل دست اندر کار ساخت این تقاطع بویژه شهردار کرمانشاه تقدیر و تشکر به عمل آورد.

  • منبع خبر : چویرنیوز