برگزاری جلسه رییس مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه با رییس سازمان کشاورزی استان کرمانشاه ◽️رییس مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه ضمن دیدار با رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ،به ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در حوزه اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه ارائه داد. ◽️به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان […]

برگزاری جلسه رییس مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه با رییس سازمان کشاورزی استان کرمانشاه

◽️رییس مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه ضمن دیدار با رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ،به ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در حوزه اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه ارائه داد.
◽️به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه،در ابتدای این جلسه فرزاد جعفری با اشاره به وظایف مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه ،بحث رونق تولید ، پشتیبانی از تولید و مانع زدایی ها را از وظایف اصلی مرکز اقتصاد مقاومتی استان برشمرد و گفت ؛ در بخش کشاورزی بسترهای بسیار مناسبی برای رونق تولید و پشتیبانی از تولید وجود دارد.
◽️مهندس شهریار قاسمی نیز در این جلسه ضمن استقبال از اقدامات مرکز اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه گفت: از سرمایه گذاری و پشتیبانی از تولیدات بخش کشاورزی کاملا حمایت و آن را تسهیل خواهیم نمود.
◽️مهندس قاسمی رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی را تلاش برای حل مشکلات اقتصادی کشور و افزایش توانمندی کشور برای صادرات محصولات مازاد اطلاق کرد و افزود : در استان کرمانشاه برنامه مدونی جهت تقویت اقتصاد بخش کشاورزی و رونق تولید ،تهیه شده و هدف از تعریف برنامه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی افزایش ثروت در بخش کشاورزی استان وارتقاء درآمد سرانه کشاورزان است.