استاندار کرمانشاه گفت: هدف ما سهولت در تردد زائران اربعین است که باید با اهتمام نسبت به آن اقدام کنیم.

استاندار کرمانشاه گفت: هدف ما سهولت در تردد زائران اربعین است که باید با اهتمام نسبت به آن اقدام کنیم.
به گزارش خبرنگار چویر نیوز، محمد طیب صحرایی طی گفتگویی؛ تردد امن، روان‌ و راحت‌ را بعنوان سه اولویت مهم در زمان اربعین اعلام و تصریح کرد: عبور و مرور نیروهای اجرایی نیز باید تسهیل و پایانه از خودروهای غیرضروری خالی شود.
وی تاکید کرد: در بحث تغذیه و آب، تمامی دستگاه های ذیربط باید تلاش بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه برای موج بازگشت، زنجیره‌ای از شهرستان ها دخیل هستند که باید تمامی امکانات بخصوص سوخت سیار در محل پارکینگ ها ایجاد شود، گفت: پارکینگ های کوچک مورد توجه و گشت تعزیرات نیز نظارت بیشتری داشته باشد.
مقام عالی دولت سیزدهم در استان کرمانشاه بیان کرد: درصورت نیاز به توسعه پارکینگ ها، منابع طبیعی محل هایی را مشخص و عزیزان سپاه و ارتش نسبت به تسطیح آن اقدام کنند.
دکتر صحرایی با بیان اینکه تردد اتوبوس و خودروها در مرز منذریه به سمت اماکن زیارتی عراق با سهولت صورت می‌گیرد افزود: برای تقویت این ترددها بیش از صد دستگاه اتوبوس به مرز منذریه اعزام شده است.
تهیه و تنظیم: شهنام صدیق صفایی

  • منبع خبر : چویرنیوز