سرپرست شهرداری کرمانشاه در جلسه کمیسیون کاهش هزینه ها بر داشتن طرح و برنامه با نگاهی عقلایی در شهرداری تاکید کرد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه مهندس امیر رحیمی اظهار داشت: باید با عقلانیت و خلاقیت و داشتن طرح و برنامه راه حل های جدیدی برای کاهش هزینه ها در نظر […]

سرپرست شهرداری کرمانشاه در جلسه کمیسیون کاهش هزینه ها بر داشتن طرح و برنامه با نگاهی عقلایی در شهرداری تاکید کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه مهندس امیر رحیمی اظهار داشت: باید با عقلانیت و خلاقیت و داشتن طرح و برنامه راه حل های جدیدی برای کاهش هزینه ها در نظر گرفته شود و فقط به تنهایی متکی به دریافت عوارض نباشیم.

وی افزود: در شهرداری دیگر نمی‌توانیم با نگاهی سنتی و هزینه بر شهر را اداره کنیم و نیازمند رویکردهای نوینی در عرصه مدیریت شهری هستیم.

سرپرست شهرداری با تاکید بر حذف یا کاهش موازی کاری ها چنانچه منجر به کاهش هزینه ها و افزایش بازدهی شودبیان داشت: روشهای مصرف منابع و نیز صرفه جویی و بهینه سازی در مصرف آب و سیستم سوخت، ساماندهی خودروهای حوزه مدیریت شهری و آماده سازی های لازم در زیرساخت‌های سازمان فن آوری و اطلاعات شهری برای استفاده مناسب در راستای تحقق دولت الکترونیک باید بصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.