شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با اشاره به در پیش بودن فصل گرم و احتمال وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، اظهار کرد: باتوجه به کمبود بارش و خشکسالی سالجاری در استان و به تبع آن افزایش دمای هوا، احتمال خطر بروز آتش سوزی های عمدی و غیرعمدی در جنگل […]

شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با اشاره به در پیش بودن فصل گرم و احتمال وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، اظهار کرد: باتوجه به کمبود بارش و خشکسالی سالجاری در استان و به تبع آن افزایش دمای هوا، احتمال خطر بروز آتش سوزی های عمدی و غیرعمدی در جنگل ها و مراتع افزایش پیدا می کند.

وی تصریح کرد: در این راستا، باتوجه به نزدیکی بسیاری از زمین های کشاورزی به مراتع احتمال بروز آتش سوزی در آنها محتمل است، بنابراین این موضوع ضرورت تلاش برای پیشگیری از حریق جنگل ها و مراتع و اتخاذ تمهیدات لازم را مضاعف کرده است.

دادستان کرمانشاه افزود: تجربه سنوات گذشته نشان می دهد که آتش سوزی ها بیشتر در مناطق سخت گذر و کوهستانی رخ می دهد و عامل انسانی هم نقش مهمی در این حوادث دارد.

وی تاکید کرد: بنابراین باتوجه به اهمیت منابع طبیعی و جنگل ها، کلیه دستگاه های ذیربط باید وظایف قانونی خود را به منظور جلوگیری از بروز آتش سوزی انجام دهند و عدم انجام تکالیف قانونی مقرر موجب مسئولیت و مواخذه خواهد شد.

کرمی تصریح کرد: دستگاه های متولی همچون جهادکشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست باید آموزش،فرهنگ سازی و توانمندی ساکنین بومی و محلی در پیشگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع را در دستور کار قرار دهند و از ظرفیت طبیعت یاران، دوستداران محیط زیست و سازمان های مردم نهاد برای مقابله با چنین بحرانی استفاده کنند.

وی اضافه کرد: همچنین کانون های بحران و پرخطر آتش سوزی در جنگل ها و مراتع باید شناسایی و طبقه بندی شوند که برای این امر از تجارب سالهای گذشته می توان استفاده کرد، چراکه با شناسایی مناطقی که دارای بیشترین وسعت آتش سوزی بوده اند می توان به صورت ویژه روی آنها تمرکز کرد و اکیپ های سیار را در آن مناطق مستقر کرد.

دادستان کرمانشاه در ادامه با تاکید براینکه تجهیزات و امکانات لازم برای اطفای حریق باید به اندازه کافی در استان تهیه شود، عنوان کرد: با مجهز کردن اکیپ های سیار و سایر نیروهای فعال و درگیر در اطفای حریق می توان سرعت عمل ها را بالا برد و مانع از خسارات و نابودی بیشتر جنگل ها و مراتع شد.

وی در خاتمه عنوان کرد: انتظار می رود که عموم مردم با مشاهده هرگونه اقدام مبنی بر آتش سوزی مراتع و جنگل ها از سوی خاطیان آن را به مراجع انتظامی گزارش دهند تا با مسببان برخورد صورت گیرد.