برگزاری همایش سیاسی فرماندهان ومسئولین عقیدتی سیاسی های یگانهای منطقه غرب نزاجا باحضور معاونت سیاسی اداره عقیدتی نزاجاسرهنگ دکتر سعید حسن خانی در قرارگاه منطقه ای غرب برگزار گردید. به گزارش مرکز روابط عمومی منطقه غرب نزاجا دراین همایش سرهنگ حسن خانی بیان داشتند: مطالبات مقام معظم رهبری مشارکت حداکثری در انتخابات وانتخاب اصلح است […]

برگزاری همایش سیاسی فرماندهان ومسئولین عقیدتی سیاسی های یگانهای منطقه غرب نزاجا باحضور معاونت سیاسی اداره عقیدتی نزاجاسرهنگ دکتر سعید حسن خانی در قرارگاه منطقه ای غرب برگزار گردید.
به گزارش مرکز روابط عمومی منطقه غرب نزاجا دراین همایش سرهنگ حسن خانی بیان داشتند: مطالبات مقام معظم رهبری مشارکت حداکثری در انتخابات وانتخاب اصلح است که اهمیت بالایی در قدرت زایی وقدرت آفرینی دارد.
وی افزود: انتخابات در کوچکترین لایه های مدیریتی کشور ما اهمیت دارد وبسیاری ازتحولات جهانی منوط به انتخابات در ایران است.
این مقام نظامی گفت: با توجه به اینکه امریکا راهبرد تراکم تهدید در پیش گرفته انتخابات میتواند یک فرصت باشد.