باران فاطمی نژاد کودک کرمانشاهی و حامی طبیعت که همه او را کوهنورد کوچک خطاب میکنند چندی پیش از دغدغه هایش برای کودکان سرزمینش با خبرنگار هفته نامه سلام کرمانشاه سخن گفت و به عنوان یک فرد مطالبه گر درسی بزرگ را به همگان آموخت. در پی درخواست او برای ایجاد خانه محیط زیست برای […]

باران فاطمی نژاد کودک کرمانشاهی و حامی طبیعت که همه او را کوهنورد کوچک خطاب میکنند چندی پیش از دغدغه هایش برای کودکان سرزمینش با خبرنگار هفته نامه سلام کرمانشاه سخن گفت و به عنوان یک فرد مطالبه گر درسی بزرگ را به همگان آموخت. در پی درخواست او برای ایجاد خانه محیط زیست برای کودکان کرمانشاهی و مسیر آموزشی آنها در راستای دوستی با طبیعت و آشنایی با فعالیت گردشگری کودکان در طبیعت و محیط زیست از وی در معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه
دعوت به عمل آمد و تجلیل شد و همچنین قول همکاری و ایجاد خانه محیط زیست در استان داده شد.


معاون شهردار در این جلسه که صبح روز شنبه در اداره معاونت محیط زیست شهرداری استان برگزار شد بیان داشت : توسعه پایدار کشور در گرو توجه به مسائل زیست محیطی در تمامی حوزه هاست که باید برای حفظ این امانت بزرگ و سپردن آن به آیندگان به صورت ویژه به این امر مهم توجه داشته باشیم . وی افزود : فرهنگ سازی و ایجاد دغدغه ی لازم در ذهن شهروندان به ویژه کودکان جهت حفظ محیط زیست از اهداف اصلی در چنین جلساتی است ، نامداری ضرورت انجام اینگونه برنامه ها را یادآور شد و گفت : مسئولان باید در راستای تحقق هر چه بهتر اهداف و به منظور تشویق و ترغیب عموم مردم جهت ورود به این امر مهم ؛ توجه بیشتری به شهروندان داشته باشند و این گونه اقدامات را در سطح وسیع تری به انجام برسانند تا فرهنگ شهروندی در بین مردم وحتی مسئولین هر چه بهتر نهادینه شود .
وی از دغدغه مندی کودک کرمانشاهی برای مطالبه گری و ایجاد خانه محیط زیست کودکان در استان استقبال کرد و ایجاد فضای آموزشی در حیطه کودکان را مناسب دانست. و در پایان از ایشان تجلیل به عمل آورد.
گزارش از: سپیده زارعی

  • منبع خبر : چویرنیوز