محرم می‌تواند زمینه‌ساز گسترش معرفت حسینی و تشکیل تمدن نوین اسلامی باشد. عشق امام حسین موضوعی استثنایی است که در طول تاریخ نظیر نداشته و نخواهد داشت. دنیای امروز که گرفتار ظلم و فساد و پَستی شده است به شدت نیازمند معرفت آزادگی حسینی می باشد اگر امام حسین به درستی معرفی شود، در واقع […]

محرم می‌تواند زمینه‌ساز گسترش معرفت حسینی و تشکیل تمدن نوین اسلامی باشد. عشق امام حسین موضوعی استثنایی است که در طول تاریخ نظیر نداشته و نخواهد داشت. دنیای امروز که گرفتار ظلم و فساد و پَستی شده است به شدت نیازمند معرفت آزادگی حسینی می باشد اگر امام حسین به درستی معرفی شود، در واقع اسلام و قرآن معرفی شده است. به گفته رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی منطق امام حسین علیه السلام منطق دفاع از حق و ایستادگی در مقابل ظلم و طغیان و گمراهی و استکبار است و جوانان دنیا و ملتهای بی غرض، امروز تشنه و نیازمند این منطق هستند.
همه ساله برای نشان دادن حقانیت امام حسین و یارانش در ایام محرم مراسم سوگواری برگزار می شود که تجلی واقعه تاسوعا و عاشورا را در بر دارد. در این بین هستند جوانان پرشور حسینی که سعی دارند دنبال رو پیرو مکتب حسینی باشند و با ایجاد موکب و برگزاری مراسم عزاداری بیعت خود را نشان می‌دهند تا در سلوک امام حسین علیه السلام قدم بردارند.
موکب کف العباس بانیان جوان و پر شور حسینی دارد با حمایت عاشقان اهل بیت چند سالی است که در کرمانشاه همه ساله در ایام محرم و در ۱۲ روز اول آن اقدام به برگزاری مراسم عزاداری حسینی در میدان ۱۷ شهریور نوبهار با هدف تقویت وحدت در بین جوانان و نشان دادن راه حسینی کرده است. هر چند دو سالی است که موکب کف العباس به دلیل شیوع کرونا از تجمع و پخش نذورات مردمی اجتناب کرده اما نگذاشته‌اند پرچم امام حسین در این ایام بر زمین باشد و با یک کار فرهنگی ادامه دار این مسیر بوده اند.
به گفته مجید دوشکانی بانی موکب کف العباس و یکی از جوانان پر شور حسینی، کرونا و هیچ چیز دیگری نمی تواند ما را از مسیر امام حسین بازگرداند و همیشه پرچم امام حسین را برافراشته نگه می داریم و امید بر آن داریم که زیر پرچم امام حسین پیروز و سربلند باشیم. در این شرایط کرونا تجمع و پخش نذورات به دلیل رعایت بهداشت و جلوگیری از شیوع ویروس امکان پذیر نیست با انجام یک کار فرهنگی و نمادین پشت نویسی ماشین ها به صورت صلواتی، نشان می دهیم که همیشه در صحنه امام حسین علیه السلام حاضر و آماده ایم امید باشد آقا امام حسین ما را مورد لطف و عنایت خود قرار دهد و در زیر پرچم خود نگه دارد.
گزارش سپیده زارعی