بیش از ۶ هزار اشتراک رایگان در سال ۱۴۰۰ به مددجویان و ایثارگران و اماکن واجد شرایط در استان کرمانشاه واگذار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه: سیروس شهبازی مدیر عامل گازاستان عنوان کرد:در راستای مسئولیت های اجتماعی و به منظور کمک به بخش محروم جامعه و سایر اماکن واجد شرایط ، […]

بیش از ۶ هزار اشتراک رایگان در سال ۱۴۰۰ به مددجویان و ایثارگران و اماکن واجد شرایط در استان کرمانشاه واگذار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه: سیروس شهبازی مدیر عامل گازاستان عنوان کرد:در راستای مسئولیت های اجتماعی و به منظور کمک به بخش محروم جامعه و سایر اماکن واجد شرایط ، در سال گذشته تعداد ۶۳۱۲ اشتراک رایگان به مدد جویان کمیته امداد ،بهزیستی وایثارگران و اماکن واجد شرایط واگذار شده که نسبت به سال گذشته رشد بیش از ۱۰۰ درصدی داشته است.
وی تصریح کرد:از این تعداد ۱۶۶۱ موردبه مددجویان کمیته امداد، ۵۲۰ مورد به مددجویان بهزیستی، ۲۷۵ مورد به خانواده شهدا ، ۱۴۳ مورد به جانبازان و ۳۷۱۳ مورد نیز به سایر واجدین شرایط واگذار شده است.
شهبازی بیان کرد: مددجویان نهادهای حمایتی و جانبازان بالای ۲۵ درصد در صورتی که تا کنون ازامتیاز اشتراک گاز رایگان بهره مند نشده‌اند می‌توانند با دریافت معرفی نامه از نهاد مربوطه و ارائه به اداره گاز استان برای یک مرحله کنتور و اشتراک رایگان دریافت کنند.