سفر کاری استاندار به پاوه با پوشش محلی(لباس کُردی) که برای افتتاح طرح گازرسانی به 6 روستای محور "هانی گرمه" در نقطه صفر مرزی صورت پذیرفت آنچنان مورد توجه و استقبال حامیان دولت قرار گرفت که فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی استان متاثر از این رویداد به پوشش اخبار این سفر در سطحی گسترده پرداخت.

سفر کاری استاندار به پاوه با پوشش محلی(لباس کُردی) که برای افتتاح طرح گازرسانی به ۶ روستای محور “هانی گرمه” در نقطه صفر مرزی صورت پذیرفت آنچنان مورد توجه و استقبال حامیان دولت قرار گرفت که فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی استان متاثر از این رویداد به پوشش اخبار این سفر در سطحی گسترده پرداخت.
هرچند گازرسانی به روستاهای محروم منطقه خدمتی شایسته و قابل تقدیر از سوی مجموعه ی مدیریتی استان بویژه شرکت گاز تلقی می گردد اما حرکت در مسیر فقر زدایی، افزایش سطح رفاه جامعه محلی و دستیابی به توسعه مستلزم مجموعه ی گسترده ای از اقدامت می باشد که ایجاد زیر ساخت هایی همچون جاده، اینترنت، آب، برق، گاز … (به عنوان وظیفه ذاتی دولت ها) ضروریات اولیه هر پیشرفتی شناخته می شود نه خود پیشرفت!
ازاینرو مانور گسترده و اغراق آمیز بر روی وظیفه ذاتی و اولیه دولت ها بازی با افکار عمومی تلقی شده و مجموعه دستگاه های خدمات رسان را دچار توهم خود بزرگ بینی کرده و از خدمات رسانی صحیح باز می دارد!

از طرفی وحدت آفرین خواندن پوشش محلی محمد طیب صحرایی حین بازدید از پاوه و دیدار با مردم، سطحی نگری و درک غلط از مفهوم وحدت و همدلی مطرح کنندگان را می رساند.
در جوامع متکثری همچون کرمانشاه که از اقوام و مذاهب مختلفی شکل گرفته پرداختن به وحدت و همدلی به عنوان پیش نیاز برنامه های توسعه محور صرفا با سهیم نمودن همه ی اقوام و گروه های اجتماعی در سرنوشت خود از طریق توزیع عادلانه پُست های مدیریتی بین تمامی گروه های اجتماعی ممکن و میسر می باشد. اینکه مدام از همدلی و وحدت دم بزنیم اما در عمل تمامی پُست های مدیریتی را در انحصار طیفی خاص قرار بدهیم نتیجه ای جز تفرقه و بی اعتمادی در بر نخواهد داشت!
در این چارچوب مطالبه گری رسانه ها نشانه ی پختگی و عامل وحدت بخش شناخته می شود

  • منبع خبر : چویرنیوز