دستور رئیس کل دادگستری کرمانشاه به دادستان پاوه برای رسیدگی فوری به موضوع چگونگی مجروح شدن نوجوان کولبر پاوه‌ای به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمانشاه،دکتر توسلی زاده به دادستان شهرستان پاوه دستور رسیدگی مجدانه و دقیق در خصوص واقعه ی منتهی به مصدومیت کولبر نوجوان به نام مانی هاشمی ۱۴ ساله از اهالی روستای […]

دستور رئیس کل دادگستری کرمانشاه به دادستان پاوه برای رسیدگی فوری به موضوع چگونگی مجروح شدن نوجوان کولبر پاوه‌ای
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمانشاه،دکتر توسلی زاده به دادستان شهرستان پاوه دستور رسیدگی مجدانه و دقیق در خصوص واقعه ی منتهی به مصدومیت کولبر نوجوان به نام مانی هاشمی ۱۴ ساله از اهالی روستای شمشیر شهرستان پاوه که پس از سقوط از ارتفاع از ناحیه سر و صورت مجروح می‌شود، صادر و تاکید کرد تا روشن شدن وضعیت نهایی این نوجوان موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری با اشاره به دامن زدن رسانه های ضد انقلاب و موج سواری آنها در فضای مجازی برای رسیدن به منافع و مقاصد شوم خود و به قصد تحریک افکار عمومی به داستان شهرستان پاوه تاکید کرد ضرورت دارد ضمن حفظ کرامت انسانی و دلجویی از خانواده مصدوم ، ضرورت دارد اقدامات لازم برای شناسایی زوایای حقوقی ، قضائی و انتظامی موضوع صورت گیرد و نتیجه را اعلام نماید.