فرامرز رحمتی زاده در گفت و گو با ایسنا با اشاره به شروع به کار پروژه پارک جنگلی “سراب قنبر” از سال ۹۶ گفت: مجموع مساحت این پروژه ۱۶۵ هکتار است که برخی بخش های آن دارای معارض است. وی افزود: اگر معارضات موجود را کم کنیم حداقل مساحت این پروژه حدود ۱۴۵ هکتار است. […]

فرامرز رحمتی زاده در گفت و گو با ایسنا با اشاره به شروع به کار پروژه پارک جنگلی “سراب قنبر” از سال ۹۶ گفت: مجموع مساحت این پروژه ۱۶۵ هکتار است که برخی بخش های آن دارای معارض است.

وی افزود: اگر معارضات موجود را کم کنیم حداقل مساحت این پروژه حدود ۱۴۵ هکتار است.

رحمتی زاده با بیان اینکه یکی از مهم ترین بخش های این پروژه ایجاد فضای سبز است، گفت: در همین راستا طی این سالها حدود ۴۰ هکتار درخت کاری در محدوده پروژه انجام شده است. اگر بخش های دیگر پروژه هم قابلیت داشته باشد قطعا در آنها نیز فضای سبز ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری کرمانشاه با اشاره به انجام بخشی از پروژه مسیر پارک جنگلی گفت: این پارک جنگلی حدود ۵٫۴ کیلومتر مسیر راه دارد که از این میزان حدود دو کیلومتر آن تاکنون آسفالت شده و مابقی ادامه مسیر هم در صورت تامین اعتبار انجام خواهد شد.

رحتمی زاده با بیان اینکه تامین زیرساخت های پروژه در دستور کار قرار دارد، گفت: این پروژه هنوز در بحث تامین آب و برق مشکل دارد که پیگیر رفع آن هستیم.

وی افزود: قرار بر این است که برای تامین زیرساخت های پروژه حدود ۴۴ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی به این پروژه اختصاص داده شود.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه با تامین بستر کار، سرمایه گذاران بخش خصوصی می توانند به راحتی در پروژه سرمایه گذاری کنند، گفت: در حال حاضر یک سرمایه گذار پای کار آمده و قرار است در زمینه راه اندازی زون های تفریحی در پروژه همکاری کند.

وی افزود: رقم سرمایه گذاری این سرمایه گذار حدود ۴۰ میلیارد تومان است که صرف راه اندازی بازی های تفریحی و رستوران و … در محوطه پارک جنگلی خواهد شد.

رحمتی زاده گفت: قطعا با تخصیص اعتبارات استانی و حضور سرمایه گذار، شاهد رونق بیش از پیش این پروژه خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: در این پروژه زون های دیگر فرهنگی، ورزشی و… هم لحاظ شده که سرمایه گذاران دیگر می توانند در این زمینه ورود کرده و پای کار بیایند.

مدیرعامل سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه به موقعیت خوب پارک جنگلی سراب قنبر اشاره کرد و افزود: این پارک در قسمت جنوب شهر واقع شده و بسیاری از مردم این بخش از شهر هم اکنون به این پارک مراجعه می کنند.

وی افزود: در حال حاضر مراجعات بسیاری به این پارک صورت می گیرد که در صورت زون های ورزشی، تفریحی و فرهنگی قطعا بیشتر هم خواهد شد.