عصر امروز دوشنبه 26اسفند ماه یک دستگاه خودرو پژو دچار حادثه گردید. علت این تصادف سرعت غیر مجاز و عدم کنترل خودرو توسط راننده گزارش گردید. خوشبختانه در این سانحه سرنشینان خودرو اسیب جدی ندیدند. گفتنی است خیابان سراب به دلیل شرایط اب و هوایی و وجود باغ های متعدد محل تردد و تجمع شهروندان […]

عصر امروز دوشنبه 26اسفند ماه یک دستگاه خودرو پژو دچار حادثه گردید. علت این تصادف سرعت غیر مجاز و عدم کنترل خودرو توسط راننده گزارش گردید. خوشبختانه در این سانحه سرنشینان خودرو اسیب جدی ندیدند.
گفتنی است خیابان سراب به دلیل شرایط اب و هوایی و وجود باغ های متعدد محل تردد و تجمع شهروندان خصوصا جوانان برای گذران اوقات فراغت است که با توجه به شلوغی منطقه انتظار می رود تدابیر لازم جهت جلوگیری از وقوع حوادث بعدی لحاظ گردد.
خبرنگار: فاطمه خورشیدی نیا