چویر نیوز- کرمانشاه، حضور دکتر مجید یزدان پناه؛ مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان کرمانشاه در مرکز سامد و پاسخگویی مستقیم به درخواست های مردم شریف استان کرمانشاه از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱ لازم به ذکر است که مردم شریف استان کرمانشاه امروز سه شنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر می […]

چویر نیوز- کرمانشاه، حضور دکتر مجید یزدان پناه؛ مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان کرمانشاه در مرکز سامد و پاسخگویی مستقیم به درخواست های مردم شریف استان کرمانشاه از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱

لازم به ذکر است که مردم شریف استان کرمانشاه امروز سه شنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر می توانند از طریق تماس با تلفن ۱۱۱ درخواست ها، مسائل و مشکلات خود را به طور مستقیم با مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه مطرح کنند.