مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از پایش و کنترل مستمر کیفیت آب شرب در روستای شیخ صله و سایر و روستاها و شهرهای استان خبر داد. مهدی بیگوند با بیان اینکه علاوه بر شهرها، در تمامی روستای استان، خدمات کنترل کیفی آب و فاضلاب […]

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از پایش و کنترل مستمر کیفیت آب شرب در روستای شیخ صله و سایر و روستاها و شهرهای استان خبر داد.

مهدی بیگوند با بیان اینکه علاوه بر شهرها، در تمامی روستای استان، خدمات کنترل کیفی آب و فاضلاب ارائه می شود، اظهار داشت: برای حفظ کیفیت آب شرب تحویلی به مشترکین در سطح روستاهای استان، پایش و کنترل کیفی از نظر پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی بطور مستمر انجام می شود.

وی تأکید کرد: مطلوبیت میکروبی آب شرب تحویلی در روستاها و مطلوبیت کلر باقیمانده نیز ایده آل است.